Mga ​Bali ​sa ​Binti ​o ​sa ​Braso ​

Mga Bali sa Binti o sa Braso

Lalaking nasa kama ng ospital na nakikipag-usap sa tagapangalaga ng kalusugan.Maaaring mabiyak ang mga buto (bali) bilang resulta ng pagkahulog, pagkahampas, o iba pang trauma. Hindi banta sa buhay ang karamihan ng bali. Ngunit maaaring maging napakasakit ng mga ito at humantong sa malubhang problema kung hindi magagamot nang tama. Mahalaga ang pagkuha ng tamang paggamot para sa maayos na paggaling.

Kailan dapat pumunta sa Emergency Room (ER)

Dapat ituring na medikal na emergency ang anumang bali sa binti o braso. Hindi dapat igalaw ang braso o binti hanggang sa dumating ang tulong. Huwag subukang ituwid o isaayos ang buto. Maaari nitong masira ang buto at masaktan ang mga kalapit na daanan ng dugo at mga litid. Kung mayroong sugat, takpan ito ng malinis na tela upang maiwasang madumihan at makatulong upang maiwasan ang impeksiyon.

Ano ang aasahan sa ER

Narito ang mangyayari sa ER: 

 • Itatanong ng tagapangalaga ng kalusugan ang tungkol sa iyong pinsala at susuriin ka nang mabuti.

 • Lilinisin ang anumang sugat na mayroon ka.

 • Kukuhanan ng X-ray ng napinsalang bahagi.

Paggamot

Depende ang paggamot sa kung nasaan ang bali ng buto at kung saan may sugat. Kung mayroon kang sugat, maaari kang makatanggap ng IV antibiotics at huhugasan ang sugat ng isterilisadong tubig. Ginagamot sa dalawang yugto ang karamihan sa mga bali:

 • Reduction. Ibabalik ang buto sa tamang posisyon nito, kung kinakailangan.

 • Immobilization. Ilalagay sa lugar ang buto upang hindi ito gumalaw habang gumagaling. Para sa maraming bali sa braso o binti, ginagawa ito gamit ang splint o molde. Maaaring kailangan ng pag-aayos sa pamamagitan ng operasyon ng malulubha o kombinasyon ng mga bali. Kung gayon, isasangguni ka sa isang espesyalista sa buto (orthopedic surgeon).

Mga palatandaan ng bali sa binti o braso

Narito ang dapat tingnan:

 • Baluktot ang binti o braso

 • Mukhang wala sa lugar ang kasukasuan

 • Nakalabas (protrudes) mula sa balat ang buto

 • Hindi mailagay ang bigat sa binti o braso

 • Namamaga o napakasakit ng binti o braso

 • Manhid o kumikirot ang binti o braso

 • Nakarinig ng pagputok o paglagitik sa panahon ng pinsala

 • Pagkapasa

© 2000-2019 StayWell, 780 Township Line Road, Yardley, PA 19067. All rights reserved. This information is not intended as a substitute for professional medical care. Always follow your healthcare professional's instructions.

Related Content

Articles

Conditions

Patient Education